Dane kontaktowe

Kontakt

Dane firmowe

 

EBS S.A.
ul. Postępu 21
02-676 Warszawa

Telefony kontaktowy
Tel : +48 665 002 463


EBS S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu 21, 02-676 Warszawa,
wpisana do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000347462,
NIP: 526-23-16-161, kapitał zakładowy w wysokości to 4.081.632 złotych w całości wpłacony.

Formularz kontaktowy

 

Proszę podać imię.
Podaj adres e-mail.
Please write a subject for your message.
Proszę napisać wiadomość.
Proszę zoznaczyć.
Proszę zoznaczyć.