Władze spółki

Konrad Grabowski

konrad grabowski

Konrad Grabowski

Członek Zarządu EBS S.A. Dyrektor Finansowy.

Posiada szesnastoletnie doświadczenie w zakresie zarządzania i finansów np. w branży finansowej, gastronomicznej oraz w sektorze retail.
Od początku kariery zawodowej związany z obszarem zarządzania finansami przedsiębiorstw, ma wysokie kwalifikacje w rozwijaniu biznesów, realizowaniu akwizycji oraz współpracy z funduszami private equity.

Doświadczenie zawodowe:

  • W latach 2000-2003 pracował w PricewaterhouseCoopers, uczestnicząc w wielu projektach due diligence, M&A i audytach w sektorze finansowym.
  • Następnie do 2007 roku piastował funkcje kierownicze i zarządcze w spółkach z grupy GE Money (GE Bank Mieszkaniowy, Expander). Jako wiceprezes zarządu odpowiadał m.in. za przygotowanie i wdrożenie procesu restrukturyzacji oraz nadzorowanie transakcji sprzedaży Expandera do funduszu Innova Capital.
  • Przez kolejne 3 lata pełnił funkcję wiceprezesa zarządu i dyrektora finansowego w Expander Advisors.
  • Od 2011 roku pracuje w EBS S.A. odpowiadając za obszar finansowy spółek z Grupy EBS, działających w sektorze sprzedaży detalicznej i gastronomicznym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Laureat ogólnopolskiego konkursu "Dyrektor Finansowy roku 2006".
Posiada międzynarodowy dyplom ACCA.
Absolwent Finansów i Bankowości w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.
Ukończył studia MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. prof. Koźmińskiego.

 

 

Powrót